Čo je program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií?

Cieľom programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (ďalej len AVRR) je pomáhať pri návrate a reintegrácii migrantom, ktorí si želajú vrátiť sa do krajiny pôvodu. Program poskytuje možnosť návratu, ktorý je bezpečný, humánny a dôstojný.

POMOC V RÁMCI programu zahŕňa:

  • poskytovanie informácií a poradenstva žiadateľom o dobrovoľný návrat,
  • prípravu cestovného plánu a zabezpečenie realizácie návratu,
  • pomoc pri vybavení náhradných cestovných dokumentov,
  • asistenciu na letisku pri odlete zo Slovenskej republiky, asistenciu v tranzitných krajinách,
  • pomoc pri reintegrácii v krajine pôvodu.

Služby programu sú určené žiadateľom o azyl, neúspešným žiadateľom o azyl a nelegálnym migrantom, ktorí zvažujú návrat do krajiny pôvodu.

Program AVRR je založený na princípe dobrovoľnosti a vychádza zo slobodného rozhodnutia jednotlivca. Migrant sa môže v ktorejkoľvek fáze návratu rozhodnúť, že z programu vystúpi a neodcestuje.

Asistovaný dobrovoľný návrat je humánny spôsob návratu do krajiny pôvodu. Umožňuje migrantovi vopred sa na návrat pripraviť, minimalizuje stresové situácie a predchádza stigme policajnej deportácie.

Príbehy migrantov

Filmy – Príbehy migrantov

Fotogaléria

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku